Verzenden & retourneren

Zie Algemene Voorwaarden:

9.     Annulering

9.1.         Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Indien binnen deze termijn reeds een afspraak tot levering tussen partijen is overeengekomen, kan de overeenkomst maximaal 24 uur voor het moment van levering worden geannuleerd.

9.2.         De bedenktermijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door opdrachtgever aangewezen en aan True Line bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.3.         Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt mogen worden zover nodig om te beoordelen of het product zal worden behouden. De producten dienen ongebruikt te zijn. Indien de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik maakt, zullen de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan True Line worden geretourneerd, conform de door True Line verstrekte instructies.

9.4.         De kosten van retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.5.         Bij annuleringen krijgt de opdrachtgever store credit.